Reklamácia tovaru

Ako reklamovať zakúpený tovar

Pre zahájenie reklamácie v záručnej lehote najskôr vyplňte priložený online formulár.

Po vyplnení a odoslaní formulára vám najneskôr do 7 dní od prijatia reklamácie zašleme e-mailom reklamačný protokol, ktorý potrebujeme na začatie reklamačného konania s výrobcom. Zároveň vám tiež zašleme adresu, na ktorú nám môžete tovar odoslať na kontrolu.

Priebeh riešenia reklamácie

Prijatú reklamáciu sa vždy snažíme riešiť čo najrýchlejšie. Najneskorší termín jej doriešenia je 30 dní od podania. O výsledku reklamácie vás budeme informovať e-mailom, alebo vám priamo zavoláme.

V prípade oprávnenej reklamácie máte okrem nového produktu alebo vrátenia peňazí za tovar právo aj na finančnú náhradu dopravného alebo ďalších nákladov, ktoré vám vznikli pri reklamácii. Ďalšie podrobnosti o priebehu reklamačného konania nájdete v reklamačnom poriadku.

Adresa pre vrátenie tovaru

ONIO s.r.o.
PROLOGIS - DC2
Syrovice 689
Syrovice 664 67 - Česká republika