Expresná doprava

Vami objednaný tovar doručujeme podľa váhy a balenia prostredníctvom prepravných firiem DPD. Tovar bude doručený na fakturačnú adresu, prípadne doručovaciu adresu, ak je táto zadaná v objednávke, prípadne upresnená zákazníkom pred odoslaním tovaru (o odoslaní tovaru je zákazník informovaný formou emailu, kde bude uvedený kontakt na prepravcu-číslo balíka, ktoré bolo zásielke pridelené). Doručenie prebehne v pracovné dni v čase obvyklej pracovnej doby.

Ceny a spôsob prepravy - tovar do 50kg:

Na prepravu tovaru s hmotnosťou do 50kg využívame služby zmluvnej prepravnej firmy DPD. Cena prepravného činí 4 EUR DPD za celú objednávku.

Ceny a spôsob prepravy - tovar nad 50kg:

Na prepravu tovaru s hmotnosťou nad 50kg využívame služby zmluvnej prepravnej firmy DPD. Cena prepravného je stanovená podľa váhy:

hmotnosť výrobku do 150 Kg 15,00 €
hmotnosť výrobku do 250 Kg 20,00 €
hmotnosť výrobku do 350 Kg 25,00 €
hmotnosť výrobku nad 350 Kg 35,00 €

U neštandardných výrobkov bude cena prepravného stanovená podľa celkovej hmotnosti objednaného tovaru a miesta vykládky. Po prijatí objednávky bude klient o celkovej cene prepravy telefonicky alebo mailom informovaný a o túto cenu bude navýšená celková hodnota objednávky.

Prevzatie tovaru:

Zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Zákazník by mal vo svojom vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky odmietnuť, alebo dopravcu požiadať o doručenie v ďalšom pracovnom dni a v medziobdobí problém konzultovať s prevádzkovateľom. V opačnom prípade sa vystavuje zbytočným prieťahom pri riešení prípadného problému. V prípade zistenia poškodenia, či inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky, nás prosím okamžite kontaktujte.